Samgåendet Electra och Elon

Samgåendet Electra och Elon

Här hittar du all information om samgåendet och vad som har kommunicerats hittills

Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”), noterat på Nasdaq Stockholm, och Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) träffade den 7 december 2021 en överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman. Samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Efter Transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna och rösterna. Den sammanslagna koncernen kommer att ha en nettoomsättning överstigande sex miljarder kronor samt erbjuda produkter och tjänster genom fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden

Om Electra (före Transaktionens genomförande)
Electra utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Om Elon (före Transaktionens genomförande)
Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln och finns i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag 286 Elon-butiker som erbjuder vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter med målsättningen att göra kundens vardag enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en ledande aktör.

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Ladda hem prospektet som PDF här