Stäng

Ny CPO i Elon Group AB

– Pressmeddelande

Electra Gruppen och Elon Group kommer efter samgåendet mellan de båda bolagen tillsätta en ny ledningsgrupp. Den ledningsgrupp som kommunicerades den 25 februari kommer att förändras. Nuvarande CPO, Per Levin har meddelat att han slutar sin anställning under kvartal tre i år. Ny CPO på Elon Group blir Onur Dogay. Onur Dogay kommer senast från Mediamarkt där han innehaft rollen som bolagets CCO i Polen.

Ledningsgruppen i sin helhet kommer att se ut enligt följande:
CEO, Stefan Lebrot
Deputy CEO, Anneli Sjöstedt
CFO, Peter Brodén
CMO, Christian Dahlborg
CPO, Per Levin till Q3; Onur Dogay från och med Q3
CAO, Åsa Skog
CSO, Home Appliances Hans-Eric Schultz
CSO, Consumer Electronics Christer Palmgren
CSO, B2B Johan Jaensson
CECO, Jakob Dahlner

Ledningsgruppen tillträder när samgåendet är klart, det vill säga när emitteringen av aktierna är genomförd, vilket beräknas ske fredagen den 13 maj 2022.

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon Group, 076–76 263 29
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra Gruppen, 070-52 584 59
Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon Group, 070-57 011 94

 


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e maj 2022 kl. 09.00.