Stäng

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elon AB (Publ)

– Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elon AB (Publ)
Stockholm den 22 juni 2022. Elon AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ELON) höll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag. Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman. Teckningskursen har i enlighet med detta bestämts till 76 kronor per aktie.


Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en efterutdelning till bolagets aktieägare om 2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022.

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD Elon AB (publ) Telefon: 076-76 26 329 E-post: stefan.lebrot@elongroup.se
Anneli Sjöstedt, vice VD Elon AB (publ) Telefon: 070-52 58 459 E-post: anneli.sjostedt@electra.se
Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon AB (publ) Telefon: 070-57 01 194 E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 11.00.

Om Elon AB (publ)
Elon AB (publ) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Elon AB (publ) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.