Stäng

Elon presenterar bolagets nya ledningsgrupp

– Pressmeddelande

Electra Gruppen och Elon Group kommer, efter samgåendet mellan de båda bolagen, tillsätta en ny ledningsgrupp. Den nya ledningsgruppen är nu MBL-förhandlad i Elon Group AB. Electra och Elon har tidigare informerat marknaden och organisationerna om tre poster i koncernen; CEO, Deputy CEO och CFO. Idag informerar vi om sammansättningen av hela ledningsgruppen

CEO, Stefan Lebrot 
Deputy CEO, Anneli Sjöstedt 
CFO, Peter Brodén  

CMO, Christian Dahlborg 
Christian Dahlborg är idag CMO för Elon Group. 

CPO, Per Levin 
Per Levin är idag CPO på Elon Group. 

CAO, Åsa Skog 
Åsa Skog är idag CAO på Elon Group. 

CSO, Home Appliances Hans-Eric Schultz 
Hans-Eric Schultz är idag CSO Elon Group. 

CSO, Consumer Electronics Christer Palmgren 
Christer Palmgren är idag Head of Retail på Electra Gruppen. 

CSO, B2B Johan Jaensson 
Johan Jaensson är idag CFO på Electra Gruppen. 

CECO, Jakob Dahlner 
Jakob Dahlner är idag Sales Manager B2C eCom på Elon Group. 

Ledningsgruppen kommer att tillträda när samgåendet är klart, det vill säga när emitteringen av aktierna är genomförd, vilket beräknas ske före sommaren 2022.   

För mer information vänligen kontakta 
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra Gruppen, 070-52 584 59
Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon Group, 076–76263 29
Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon Group, 070-57 011 94