Stäng

Electra slutreglerar förvärvet av Em home

– Pressmeddelande

Electra slutreglerar förvärvet av Em home, ingen tilläggsköpeskilling faller ut vilket medför en positiv resultatpåverkan på ca 6 MSEK

Electra förvärvade Em home kedjan i slutet av 2018. I den överenskommelsen fanns en möjlighet för de tidigare ägarna att erhålla en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 12 MSEK om vissa definierade målsättningar kopplade till framtida vinster uppnåddes. Överenskommelsen löpte 45 månader från övertagandet. Parterna har nu enats om att slutreglera affären innan avtalstiden löpt ut. I samband med slutregleringen konstateras att ingen tilläggsköpeskilling kommer att utgå vilket innebär en positiv effekt på Electras resultat då skulder för dessa tilläggsköpeskillingar inte behöver infrias. Bedömningen är att den positiva resultateffekten som uppstår i och med detta kommer att uppgå till ca 6 MSEK vilket kommer att redovisas i Electras resultat för det första kvartalet 2022. Resultateffekten har ingen kassaflödespåverkan.

Slutregleringen förändrar inget av den operativa verksamheten avseende Em home där Electra även fortsatt kommer äga varumärken avseende Em home och bedriva kedjedrift genom handlaravtal med lokala entreprenörer som alla äger sina egna butiker. Electra har sedan förvärvet byggt upp en varuförsörjningsfunktion för kedjan samt utvecklat www.emhome.se.