Stäng

Electra Gruppen och FDT-System har ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av Electras butiksdatasystem Smart till FDT-System

– Pressmeddelande

Electra Gruppen och FDT- System har ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av Electras butiksdatasystem Smart till FDT-System

Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”), noterat på Nasdaq Stockholm, har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med FDT- System AB (”FDT”, dotterbolag till Total Specific Solutions BV ”TSS”) innebärande att Electra kan komma att avyttra Electras butiksdatasystem Smart till FDT (”Transaktionen”). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande aktieöverlåtelseavtal. Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås är avsikten att slutföra Transaktionen under andra kvartalet 2022.

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-05-13

Electra Gruppen och FDT- System har ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av Electras butiksdatasystem Smart till FDT-System

Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”), noterat på Nasdaq Stockholm, har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med FDT- System AB (”FDT”, dotterbolag till Total Specific Solutions BV ”TSS”) innebärande att Electra kan komma att avyttra Electras butiksdatasystem Smart till FDT (”Transaktionen”). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande aktieöverlåtelseavtal. Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås är avsikten att slutföra Transaktionen under andra kvartalet 2022.

Electra ser över möjligheterna att avyttra butiksdatasystemet Smart som sedan 2002 ägts, utvecklats och driftats av Electra. Butiksdatasystemet är utvecklat för fackhandeln och per dagens datum är cirka 195 butiker anslutna till systemet. Systemet nyttjas, helt eller delvis, inom Electras fyra kedjekoncept samt av sex externa kedjor.

Electra har ingått en avsiktsförklaring med FDT enligt vilken Electra kan komma att avyttra Electras butiksdatasystem Smart till FDT. Avyttringen är tänkt att ske genom att FDT förvärvar samtliga aktier i Electras dotterbolag Electra Smart AB dit verksamheten relaterad till butiksdatasystemet, inklusive källkod, kundavtal och personal, överförs. Avsiktsförklaringen avses nu följas av förhandlingar och därefter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal. Kommersiella villkor är ännu inte överenskomna men Electra bedömer att den indikativa resultateffekten av Transaktionen, som kommer att vara att betrakta som en händelse av engångskaraktär i Electras räkenskaper, kan landa i spannet 3-7 miljoner kronor. Om ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås är avsikten att slutföra Transaktionen under andra kvartalet 2022.

Bakgrunden till Transaktionen är bland annat att Elon och Electra har för avsikt att gå samman. FDT:s butiksdatasystem används för närvarande av butiker som är anslutna till Elons kedjekoncept i både Sverige och Norge och det finns fördelar med att ha samma ägare till de butiksdatasystem som nyttjas inom den nya sammanslagna koncernens olika kedjekoncept. En gemensam ägare till de system som används möjliggör synergier för de handlare som idag måste använda flera system i sina butiker. För Smartsystemets övriga kunder uppstår positiva effekter med en ägare som har sitt fokus och sin affär helt inom IT-system och IT-utveckling.

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra, kommenterar:

”Det är inte hållbart att Elon och Elon Ljud & Bild med flera kedjor har olika butiksdatasystem. Vi ser att en och samma ägare till systemen kan ta det bästa ur Smart och det bästa ur FDT och därmed utveckla ett för marknaden modernt system. En utvecklingsmöjlighet som vi ser också kan ge fördelar för Smarts övriga kunder och deras integrationer mot systemet”

Katarina Hökfors, VD FDT, kommenterar:
”Förvärvet av Smart kommer bidra till en snabbare och effektivare process i utvecklingen av butiksdatasystemet och för oss på FDT även nya kedjor att samarbeta med. Nu ser vi fram emot en Nordisk expansion och en tillväxt tillsammans med de sammangående Elon och Electra.”

Om FDT:
FDT är en av marknadsledarna i Sverige för detaljhandelslösningar. Deras mjukvarusvit består av Excellence Retail, en modern molnbaserad POS-lösning med de senaste integrationerna för betalningar.
Total Specific Solutions (TSS) är en internationell leverantör av IT-affärslösningar och består av oberoende affärsenheter som levererar produkter och tjänster till sina specifika vertikala marknadssegment. TSS är en del av Topicus.com Inc, ett publikt företag noterat på den kanadensiska TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc är en del av ekosystemet för Constellation Software Inc (CSI), en global leverantör av vertikala affärslösningar.
För mer information, besök gärna hemsidan: https://www.fdt.se/

För mer information vänligen kontakta

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022, kl. 08.00 CEST.

 

Bilaga