Stäng

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt

– Pressmeddelande

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021.

På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samband med Transaktionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.electra.se, samt på Elons hemsida, www.elongroup.se. Prospektet kommer också göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare

I samband med Transaktionen är Nordea Bank Abp, filial i Sverige finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB legal rådgivare åt Electra och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare åt Elon.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18:00 CEST den 16 maj 2022.

Om Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ))

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.

För mer information vänligen kontakta

Stefan Lebrot, VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Ladda hem prospektet som PDF här