Stäng

Ändrat antal aktier och röster i Elon AB (publ) (tidigare Electra Gruppen AB (publ))

– Pressmeddelande

Den 13 maj 2022 meddelade Elon AB (publ) (tidigare Electra Gruppen AB (publ)) att styrelsen beslutat om en apportemission av 9 659 223 aktier. De nya aktierna registrerades av Bolagsverket i maj 2022.

Apportemissionen har medfört att antalet aktier och röster i Elon AB (publ) har ökat med 9 659 223. Per den 31 maj 2022 finns det totalt 14 860 343 aktier, motsvarande 14 860 343 röster, i Elon AB (publ).

Informationen är sådan som Elon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. [   ] CEST.

 

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD Elon AB (publ)
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Elon AB (publ)
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon AB (publ)
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

 

Om Elon AB (publ)
Elon AB (publ) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Elon AB (publ) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.