Stäng

Electra halvårsrapport 2021

– Finansiella rapporter

Fortsatt omsättningstillväxt och ökad lönsamhet i retailverksamheten

  • Omsättningstillväxt för sjätte kvartalet i rad
  • Försäljningen av aktierna i Euronics Danmark påverkar rörelseresultatet med 2,5 MSEK i kvartalet
  • Ökat rörelseresultat även rensat för engångseffekt, + 9 procent i kvartalet

 

Electras halvårsrapport för 2021 finns att ladda ner här.