Stäng

Electra Gruppen säljer sin andel i Euronics Danmark till El-salg

– Pressmeddelande

Electra Gruppen AB (publ) säljer sin andel i bolaget Euronics Danmark A/S (45 %) till samarbetspartnern A/S El-salg som sedan tidigare äger övriga 55 % av bolaget. Försäljningen sker vid halvårsskiftet 2021 till en köpeskilling motsvarande Electras bokförda värde på aktierna.

Samarbetet mellan Electra och El-salg har fungerat väl sedan 2015 men däremot har inte de besparingar parterna hoppades uppnå realiserats. Parterna har därför beslutat att ersätta samägandet av Euronics Danmark med ett samarbets- och inköpsavtal vilket medför att El-salg även fortsättningsvis kommer att genomföra en betydande andel av sina inköp av CE-produkter via Electra. Samarbetsavtalet börjar gälla vid halvårsskiftet och löper under 3 år med möjlighet till förlängning. 

- Det samarbetsavtal med vilket Electra ersätter andelen i El-salg medför i praktiken varken volym- eller verksamhetsmässiga förändringar för Electra samtidigt som Electra bibehåller sin kommersiella närvaro i Danmark vilket är viktigt, säger Anneli Sjöstedt, VD Electra Gruppen.

- Tack vare det nya samarbetsavtalet mellan El-salg och Electra kan Euronics Danmark även fortsättningsvis fortsätta att varuförsörja sina 300 butiker inom fackhandeln i Danmark med hemelektronikprodukter samtidigt som vi förenklar den juridiska strukturen mellan parterna, säger Tomas Holm Hedehus, VD El-salg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Tomas Holm Hedehus, VD A/S El-salg, telefon +45 21 76 50 02