Stäng

Electra delårsrapport Q3 2021

– Finansiella rapporter

Förbättrade marginaler och lönsamhet

  • Lägre omsättning som en följd av förändrad konsumtion då samhället åter öppnat efter pandemin
  • Ökad andel tjänsteförsäljning stärker lönsamheten i segmentet Logistik & IT
  • Global transportkapacitet och viss komponentbrist utmanar produktutbudet

Electras delårsrapport i Q3 finns att ladda ned i sin helhet här