Stäng

Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik

– Pressmeddelande

Den fina omsättningsutveckling som vi informerade om i delårsrapporten efter årets första kvartal fortsätter.

Den fina omsättningsutveckling som vi informerade om i delårsrapporten efter årets första kvartal fortsätter. En summering till och med halva juni påvisar en tillväxttakt på 8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Tillväxten drivs av varuområdena IT, Telekom och TV.

  • Vi är glada och mycket nöjda med att både vi och våra kunder kan uppvisa en omsättningstillväxt i det omvärldsläge vi befinner oss. Med beaktande av de förutsättningar pandemin ger; att e-handeln växer som en konsekvens av den och all den osäkerhet som sjukdomen medför generellt i samhället, hade vi räknat med att vi skulle få vår beskärda del av osäkerheten i form av en minskad handel. Att istället kunna kommunicera en ökande tillväxt känns mycket bra, säger Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra.
  • Vi ser att våra e-handelskunder har en god efterfrågan och är samtidigt mycket nöjda med att våra kedjekoncept visar en omsättningsökning trots att antalet fysiska besök i butikerna är lägre.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59