Stäng

Electras logistiksamarbete med Viasat Consumer utökas till att även omfatta Norge

– Pressmeddelande

Electra har sedan 2001 varit logistikpartner på den svenska marknaden för Viasat Consumer, en av Nordens ledande TV- och kommunikations-distributörer. Nu utökas samarbetet att även gälla norska kunder.

Electra och Viasat Consumer har genom åren byggt upp en effektiv supply chain-process för att infria slutkundens förväntningar på bra och snabb service. Avtalet bekräftar ett väl fungerande partnerskap.

  • Electra har lång erfarenhet och hög kompetens av logistikhantering inom digital-tv och det nya avtalet är ett kvitto på att det vi utvecklar och levererar till våra kunder stärker deras konkurrenskraft, säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra. Vi är mycket glada över att nu även få leverera till den norska marknaden. Operativ start på avtalet är 1 september och vi förbereder nu infrastruktur och processer som ska till för att serva de norska kunderna på samma sätt som vi framgångsrikt har gjort i Sverige. Avtalet är både strategiskt och betydelsefullt för Electra och följer företagets ambition att agera på den nordiska marknaden, säger Anneli Sjöstedt.
  • Vi är mycket glada att ytterligare kunna stärka det långsiktiga samarbetet med Electra genom att nu också inkludera den norska logistikverksamheten, säger Oscar Nordstrand, ansvarig för Nordic Operations på Viasat Consumer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459, mobil 070-52 584 59

 

Verksamhet

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT- och webblösningar.

 

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.