Stäng

Electra Gruppens extra bolagsstämma

– Pressmeddelande

Electra Gruppen har idag, onsdagen den 11 november hållit, extra bolagsstämma med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att dela ut 2,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 13 november 2020. Utdelningen kommer att sändas ut från Euroclear den 18 november 2020.

I syfte att motverka spridningen av Covid-19 deltog huvuddelen av de anmälda aktieägarna på stämman digitalt, vilket också beslutats godkännas av stämmans närvarande aktieägare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59