Stäng

Electra Gruppen flyttar årsstämman

– Finansiella rapporter

Styrelsen i Electra Gruppen AB (publ) har beslutat att flytta fram årsstämman som var planerad att hållas den 29 april 2020. Beslutet är fattat utifrån den osäkerhet som idag råder som en konsekvens av coronavirusets spridning i samhället. Årsstämman kommer istället att hållas torsdagen den 25 juni 2020. Kallelse till årsstämman kommer göras senast fyra veckor innan aktuellt datum. 

Den rådande situationen i samhället när Covid-19-pandemin fortfarande sprider sig och effekterna på den lokala och globala ekonomin är mycket osäker gör att Electra Gruppens styrelse beslutat att flytta fram den planerade årsstämman till att genomföras så sent som möjligt inom det tidsspann som regelverk och lagar tillåter.

Electras verksamhet fortgår med för säsongen normal aktivitet. Delårsrapport för första kvartalet publiceras som planerat den 29 april. Styrelsen fortsätter att med fokus bevaka utvecklingen på våra marknader, i vår omvärld och i samhället i allmänhet.

Årsstämman kommer att hållas den 25 juni 2020. Kallelse kommer att skickas ut senast fyra veckor innan årsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jaensson CFO Electra Gruppen, telefon 0480-584 09, mobil 070-585 01 22.