Stäng

Electra förvärvar bolag inom support och kundtjänst

– Pressmeddelande

Electra köper bolaget Adminify AB och stärker därmed upp supporten gentemot anslutna kedjor.

Electras kedjekunder har en längre tid efterfrågat en central kundtjänst/supportfunktion. Marknaden kring funktionstjänster, operatörsabonnemang, MDM och system medför ett växande behov av tjänster relaterade kring detta. Tjänster är ett växande affärsområde för Electra och med fler kedjor och fler butiker har behovet av en central kundtjänst ökat. Därmed väljer Electra nu att förvärva Adminify AB.

Adminify AB grundades 2018 och omsatte under 2019 drygt 3,9 MSEK med sex personer anställda. Samtliga anställda följer med över till Electra för att förvalta och fortsätta bygga upp supportorganisationen. Förvärvet sker genom en så kallad inkråmstransaktion vilket innebär att Adminifys verksamhet flyttas till ett av koncernens bolag, Electra Support AB.

- Det har länge funnits en önskan om att Electra ska stärka upp den här delen av verksamheten, att skapa en central ”kundtjänst” i syfte att supportera och hantera leverans av tjänsteportföljen i våra kedjor. När antalet butiker och kedjor växer så ökar även behovet av support och stöd kring de tjänster vi levererar till våra handlare.

Vi har under de senaste månaderna fört diskussioner med Adminify och nu hittat en bra lösning för att bygga upp en support för olika tjänster inom Electra koncernen. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att stärka Electras och våra kedjors position på marknaden. Kedjorna i helhet, och framförallt Ring Up, har uttryckt en önskan om att Electra ska stärka supportdelen runt vår verksamhet. Med detta förvärv kan vi det, säger Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59