Stäng

Intervju med VD Anneli Sjöstedt

– Finansiella rapporter

Electra Gruppens VD, Anneli Sjöstedt, intervjuas angående 2017 års bokslutskommuniké