Stäng

Electra Gruppens kedjekoncept har 28 nya butiker under 2016

– Pressmeddelande

Electra Gruppens fyra olika kedjekoncept visar tillväxt under 2016. Det är hela 28 nya butiker som har anslutit sig till något av koncepten; AUDIO VIDEO, Digitalbutikerna, The Image eller RingUp. Electra äger och driftar koncepten men samtliga 260 butiker är entreprenörsägda.

- Vi har under en tid sett en trend i att fria butiker vill ansluta sig till etablerade kedjor. De konceptutvecklingar vi har gjort de senaste åren attraherar entreprenörer och vi räknar med fortsatt tillväxt i våra koncept säger Staffan Nord, etableringsansvarig på Electra Sweden.

- Vi är mycket nöjda med att vi tog marknadsandelar under 2016. Volymtillväxt är en viktig parameter i den konkurrens som råder inom hemelektronikbranschen. Det ger effektivare processer och ökad konkurrenskraft säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra Gruppen.