Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vårt ansvar

Electra är en aktiv partner som tillför tjänster och produkter mellan producent och slutförbrukare. Därmed vill vi påverka och säkerställa att de produkter som når konsumenten tillverkas enligt gällade lagar och direktiv samt att även avfallshantering uppfyller svensk och europeisk lagstiftning.


I vår dagliga verksamhet arbetar vi för minimera vår miljöpåverkan genom att göra noggranna och medvetna val, följa upp vår verksamhet och arbeta förebyggande mot ständiga förbättringar och en hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på ledningens och varje medarbetares kunskaper, insikter och engagemang.

Uppladdad Filnamn Kategori Filstorlek Filtyp
2014/12/12 Kvalitetspolicy Electra 40.3 KB
2018/04/13 Miljöpolicy Electra 168.2 KB