Affärsidé

Affärsidé

Vår affärsidé

Electra ska utveckla och driva varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik i Norden. Skräddarsydda och flexibla lösningar säkerställer våra partners konkurrenskraft.