Electra Gruppen

Electra Gruppen

Moderbolaget Electra Gruppen AB (publ) driver strategiska frågor avseende bolagets långsiktiga inriktning och utveckling. Huvuddelen av koncernens affärsverksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB.

 • Anneli Sjöstedt
  Anneli Sjöstedt VD/CEO & koncernchef
  Verkställande direktör för Electra sedan november 2012. Hon var dessförinnan CFO. Innan Sjöstedt började
  på Electra Gruppen 2002 var Sjöstedt finansdirektör på Evox Rifa Group AB. Sjöstedt är styrelseledamot i Lindbergs Bygg och Färg AB. Sjöstedt har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

  Aktieinnehav i Electra: 1 000
 • Johan Jaensson
  Johan Jaensson Ekonomi
  CFO för Electra sedan mars 2013. Dessförinnan var Jaensson ekonomichef på HSB Sydost. Jaensson har även varit VD på Rörvik Timbers sågverk, Tvärskog. Jaensson är styrelseledamot i Kalmar FF. Jaensson har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

  Aktieinnehav i Electra: 500
 • Michael Siklund
  Michael Siklund Inköp
  Inköpschef för Electra Gruppen sedan januari 2013. Dessförinnan var Siklund produktchef för produktområdet data. Innan Siklund började på Electra Gruppen 2010 var Siklund KAM på Telia. Han har en utbildning i informatik från Umeå Universitet.

  Aktieinnehav i Electra: 700
 • Ola Schwarz
  Ola Schwarz 3PL & IT
  Affärsområdeschef för Logistik & IT för Electra Gruppen sedan 1997. Dessförinnan var Schwarz systemförsäljare inom IT-branschen. Han har dataingenjörsutbildning från Kalmars högskola.

  Aktieinnehav i Electra: 0
 • Matilda Wallergård
  Matilda Wallergård Logistik
  Logistikchef för Electra Gruppen sedan den 1 december 2013. Dessförinnan var Wallergård skeppningchef för Xylem Water Solutions. Hon är utbildad civilingenjör vid Lunds Universitet.

  Aktieinnehav i Electra: 0
 • Christer Palmgren
  Christer Palmgren Kedjeansvarig
  Kedjechef för Retail sedan 2016. Palmgren började på Electra 2010 och har tidigare varit kedjechef för AudioVideo. Palmgren har tidigare arbetat med affärsutveckling på Expert och haft egen butiks verksamhet både inom Expert och Elgiganten. Palmgren är utbildad på Bergs School of Communication.

  Aktieinnehav: 0