Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium

18 november 2020 Delårsrapport Q3

9 februari 2021 Bokslutskommuniké

27 april 2021 Årsstämma i Kalmar, Delårsrapport Q1