Finansiell information

Finansiell information

Electra Gruppen är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 1 juni 2009.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent, en rörelsemarginal om lägst 3 procent och en soliditet överstigande 25 procent.

Utdelningspolicy

Electra Gruppens utdelningspolicy är att föreslå utdelning motsvarande lägst hälften av Electra Gruppens resultat efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning beaktas Electra Gruppens investeringsplaner, kassaflöde, likviditet samt finansiella ställning i övrigt.

Finansiella rapporter

Uppladdad Filnamn Kategori Filstorlek Filtyp
2018/02/07 Bokslutskommuniké 2017 Finans 580.4 KB
2017/11/10 Delårsrapport Jan-Sept 2017 Finans 425.0 KB
2017/08/23 Delårsrapport Jan_Juni 2017 Finans 423.0 KB
2017/04/26 Delårsrapport Jan-Mars 2017 Finans 417.9 KB
2017/03/21 Electra Årsredovisning 2016 Finans 3.8 MB
2017/02/09 Bokslutskommuniké 2016 Finans 414.6 KB
2016/11/11 Delårsrapport Jan-Sep 2016 Finans 411.3 KB
2016/08/23 Halvårsrapport Jan-Jun 2016 Finans 404.0 KB
2016/04/28 Delårsrapport Jan-Mar 2016 Finans 442.5 KB
2016/03/18 Electra Årsredovisning 2015 Finans 1.9 MB

Kalendarium

10 november 2017
Delårsrapport Q3

7 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017

 

Årsredovisning 2016

 

Klicka på bilden för att läsa redovisningen.

Ladda ner Årsredovisningen som PDF