Valberedning

Valberedning

Valberedning

Valberedningen inför 2023 års bolagsstämma består av:

Mikael Hanell
Ordförande

mbhanell@gmail.com
0709-52 29 70

 

Alexander Oker-Blom
Ledamot

0705-83 74 00
alexander.oker-blom@alted.se

Håkan Lissinger
Ledamot

0705-75 84 11
hakan.lissinger@electra.se

 

Pär Andersson
Ledamot

0706-38 03 59
par@spiltan.se