Bolagstämma

Bolagstämma

Beslutande organet

Det högsta beslutande organet är årsstämman (den ordinarie bolagsstämman) som hålls i slutet av april eller början av maj. Årsstämman utser varje år styrelse, styrelseordförande och revisorer för Electra Gruppen AB. Vidare beslutar årsstämman hur vinstmedlen ska disponeras. Andra frågor som förekommer är frågor som är obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen.

 

Uppladdad Filnamn Kategori Filstorlek Filtyp
2022/06/28 Protokoll extra bolagsstämma 2022 Bolagsstämma 1.3 MB
2022/03/28 Protokoll 2022 Bolagsstämma 123.2 KB
2021/05/03 Protokoll 2021 Bolagsstämma 266.8 KB
2020/12/07 Protokoll 2020 Bolagsstämma 70.0 KB
2020/07/06 Protokoll 2020 Bolagsstämma 1004.4 KB
2019/06/03 Protokoll 2019 Bolagsstämma 974.4 KB
2018/05/21 Protokoll 2018 Bolagsstämma 1.0 MB
2017/04/26 Protokoll 2017 Bolagsstämma 1.3 MB
2017/04/26 Kommuniké från årsstämma 2017 Bolagsstämma 121.8 KB
2017/03/21 Kallelse 2017 Bolagsstämma 28.7 KB
2016/04/26 Protokoll 2016 Bolagstämma 1.2 MB
2016/04/26 Kommuniké från årstämma 2016 Bolagstämma 175.5 KB
2016/04/26 Kallelse 2016 Bolagstämma 34.4 KB
2015/01/01 Protokoll 2015 Bolagstämma 736.0 KB
2015/01/01 Kommuniké från årstämma 2015 Bolagstämma 173.3 KB
2015/01/01 Kallelse 2015 Bolagstämma 25.6 KB
2014/01/01 Protokoll 2014 Bolagstämma 23.5 KB
2014/01/01 Kommuniké från årstämma 2014 Bolagstämma 109.9 KB
2013/01/01 Protokoll 2013 Bolagstämma 24.4 KB
2013/01/01 Kommuniké från årstämma 2013 Bolagstämma 106.7 KB
2013/01/01 Kallelse 2013 Bolagstämma 93.1 KB
2012/01/01 Protokoll 2012 Bolagstämma 1.1 MB
2012/01/01 Kommuniké från årstämma 2012 Bolagstämma 49.7 KB
2012/01/01 Kallelse 2012 Bolagstämma 45.6 KB