Electra Gruppen

Electra Gruppen

Electra-koncernen

Electra Gruppen AB (publ) är moderbolag i Electra-koncernen och verkar som ett holdingbolag för aktiva enheter. Huvuddelen av Electra Gruppen ABs verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB. Verksamheten bedrivs i rörelsegrenarna Electra Retail och Electra Logistik & IT. Det är också i detta bolaget som huvuddelen av all personal finns anställd. 

Koncernen är en komplett leverantör av varor och tjänster inom huvudsaklingen hemelektronikområden. Våra kunder tillhör de ledande fackhandelskedjorna i Sverige eller är branschledande inom sina verksamhetsområden där vi tillhandahåller 3PL-lösningar.