Electra byter namn till Elon Group

2022-02-15 Godkändes samgåendet av Electra och Elon och verksamheten jobbar vidare under namnet Elon Group.